Naše služby

Závety a listiny o vydedení

Spisujeme a preberáme do úschovy závety, listiny o vydedení či vyhlásenia o voľbe práva a odolania týchto úkonov.  

Osvedčovanie právne významných skutočností

Vo forme verejnej listiny osvedčujeme skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práva.

Spisovanie zmlúv a iných listín

Na základe vyhlásenia a v súlade s požiadavkami klientov spisujeme rôzne typy zmlúv, dohôd či iných listín.

Notárske centrálne registre

Na základe predložených dokumentov vykonávame zápisy údajov a ukladanie listín v notárskych centrálnych registroch.

Právo obchodných spoločností

Spolupôsobíme pri zakladaní obchodných spoločností, osvedčujeme priebehy valných zhromaždení či iných zasadnutí.

Notárske úschovy

Prijímame do úschovy závety, listiny vrátane listinných cenných papierov a peniaze.

Právne poradenstvo

Poskytujeme právne rady z rozličných oblastí, najmä z občianskeho a obchodného práva.

Zaručená konverzia

Vyhotovujeme zaručenú konverziu elektronických dokumentov a listín so zachovaním právnych účinkov pôvodného dokumentu. 

Notársky úrad Ing. JUDr. Katarína Račková, Československej armády 34, 955 01 Topoľčany, 038 / 54 24 266
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!