Dokumenty na stiahnutie

Pripravili sme pre Vás formuláre, ktoré Vám môžu pomôcť v prípade, že sa chcete nechať v dedičskom konaní zastúpiť splnomocneným zástupcom alebo ste po skončení dedičského konania objavili ďalší majetok, ktorý nebol zahrnutý v rozhodnutí vydanom v dedičskom konaní a preto potrebujete na súd podať návrh na dodatočné konanie o dedičstve.

V prípade nejasností pri vypĺňaní jednotlivých formulárov nás neváhajte kontaktovať telefonicky na 038 / 54 24 266 príp. mailom na adrese katarina.rackova@notar.sk.