Cenník

Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výšku a spôsob jej určenia upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v aktuálnom znení.

Celé znenie vyhlášky môžete nájsť tu.